Instal·lacions

A Sorrejats Girona disposem de cabines de grans dimensions on podem manipular des de peces petites fins a grans estructures. Tenim una cabina amb una capacitat de 54 m2, amb obertura al sostre, per utilitzar el pont grua.