Tractaments i acabats de tot tipus de peces en els 
processos de sorrejat i lacat.

Sorrejats, lacats i acabats


Tractaments i acabats de tot tipus de peces en els
processos de sorrejat i lacat.


Tractaments i acabats de tot tipus de peces en els 
processos de sorrejat i lacat.

Sorrejats, lacats i acabats


Tractaments i acabats de tot tipus de peces en els
processos de sorrejat i lacat.


Tractaments i acabats de tot tipus de peces en els 
processos de sorrejat i lacat.

Sorrejats, lacats i acabats


Tractaments i acabats de tot tipus de peces en els
processos de sorrejat i lacat.

Polir mirall